Uw ICT Totaalleverancier

Home

Betalen voor gebruik, anders niet. En zeer zeker niet teveel betalen.

DAT is budgetslim printen!

Kosten die je niet maakt zijn de eerste winst. Een oud gezegde dat nog steeds klopt!


Ondanks een steeds verdergaande digitalisering wordt er nog veel, om niet te zeggen heel veel, afgedrukt. We staan er niet altijd bij stil, maar bij en toenemend volume aan afdrukken wordt er veel geld verspild. Wij laten u graag zien dat het ook anders kan.

 

Wij tonen u diverse vergelijkingen en business cases waaruit blijkt dat er nog wel degelijk geld te besparen valt zonder dat u concessies hoeft te doen aan de kwaliteit. Sterker nog, wij zijn er zeer sterk van overtuigd dat een deel van ons assortiment de werkomgeving van uw medewerkers kan verbeteren.

 

Omdat wij NIET merk gebonden opereren kunnen wij u altijd een zeer scherp passend voorstel doen wat geheel afgestemd is op uw organisatie. Hiermee wordt een optimale balans tussen functionaliteit en kosten bereikt. Omdat wij ICT totaal leverancier zijn hebben wij een goed inzicht in de impact op uw ICT voorzieningen en kunnen wij zeer effectief samenwerken en communiceren met uw interne of externe systeembeheerder. Wij werken graag met hen samen om tot het beste resultaat te komen.